Blogs over Gezondheid

Vitamine D

Waarom de zon voor jou het essentiële vitamine D bevat

Wetenschappelijke onderzoeken naar Vitamine D hebben in de afgelopen 5 jaar voor enorme positieve uitkomsten gezorgd. De Amerikaanse overheid neemt op basis van deze resultaten ook de juiste stappen wat betreft dagelijkse benodigde hoeveelheid aanmaak Vitamine D. Nederland neemt (helaas) hierin een afwachtende houding aan en houd vooralsnog vast aan vastgestelde hoeveelheden gebaseerd op bevindingen uit de jaren ’80.

Correlatie

Op dit moment lijkt er een Positieve relatie te zijn tussen een vitamine D spiegel boven de 75 nmol/l en een lagere kans op de ontwikkeling van;

  • een te hoog cholesterol,
  • een te hoge bloeddruk,
  • auto-immuunaandoeningen,
  • diverse kankersoorten, zoals dikke darm kanker,
  • diabetes,
  • luchtweginfecties en
  • Multiple Sclerose.

Vanwege deze positieve effecten van vitamine D is het zonadvies aangepast door sommige dermatologen en instanties zoals het KWF. Het advies is dat we juist meer moeten zonnen om het lichaamseigen Vitamine D aan te maken. Wel wordt er met klem geadviseerd dat het verstandig dient te gebeuren en dus zonder te verbranden.

Ten aanzien van kinderen lijkt het volstrekt logisch om hen tot hun 18e jaar met vitamine D te suppleren, zoals de Amerikaanse Vereniging van Kinderartsen ook heeft geadviseerd. De vraag is nog hoe hoog die dosering moet zijn, maar een eerste logische stap zo zijn terug te gaan naar de hoeveelheid die zij vroeger binnenkregen met levertraan. En dat is beduidend hoger dan het huidige advies tot 4 jaar van de Gezondheidsraad.

Lees hier meer over een recente Pilotstudie over Vitamine D

Lees hier meer over Vitamine D tekorten