Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels


Artikel 1: Bij de onderstaande genoemde punten is het niet toegestaan om gebruik te maken van de zonnebanken in Zonnestudio Sun-ID

 • Indien u een leeftijd van beneden de 18 jaar heeft;
 • Indien u huidtype 1 heeft, u zeer gevoelig bent voor zonnestralen, u zonnebrand vertoont, lijdt aan huidkanker of aan een huidaandoening die tot kanker kan leiden.
 • Overmatig en onverantwoordelijk gebruik maakt van de zonnebank. Dit kan leiden tot vroegtijdige veroudering van de huid en tot een verhoogd risico op huidkanker.
 • Het niet dragen van de beschermingsbril tijdens de bootstelling aan UV-stralen kan oogbeschadiging veroorzaken.
 • Bepaalde medicijnen en/ of cosmetica kunnen overgevoelige reacties veroorzaken.


Artikel 2: Voordat u gaat zonnen vraagt Zonnestudio Sun-ID u de volgende voorzorgen in acht te nemen:

 • U dient zich zorgvuldig te ontschminken. Zonnestudio Sun-ID stelt hiervoor producten beschikbaar;
 • U dient sieraden en parfum van u af te halen;
 • U dient een beschermende bril te dragen. Zonnestudio Sun-ID stelt deze beschikbaar en is aanwezig in elke zonnecabine;
 • U dient het advies van een arts in te winnen alvorens u gebruik maakt van de zonnebank indien u aan een huidziekte lijdt of medicatie voor geschreven heeft gekregen van een arts;
 • U dient de tijd van uw eerste zonnebanksessie te beperken, om te zien hoe uw huid gereageerd. Er dient minstens 48 uur tussen de eerste en tweede blootstelling van een sessie te zitten en minstens 24 uur tussen de volgende blootstellingen.


Artikel 3: Wijziging van tarieven, acties en algemene voorwaarden

Zonnestudio Sun-ID houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en de algemene voorwaarden te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie.


Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de faciliteiten van Zonnestudio Sun-ID is geheel voor eigen risico. Zonnestudio Sun-ID aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant. Daarnaast aanvaardt Zonnestudio Sun-ID geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant. Wel biedt Zonnestudio Sun-ID voldoende opbergruimte in de zonnecabines aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zo veel als mogelijk te beperken.

Zonnestudio Sun-ID aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Zonnestudio Sun-ID.

De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Zonnestudio Sun-ID, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van de klant is te wijten.


Artikel 5: Huisregels

De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Zonnestudio Las Palmas en hiernaar te handelen. Door het betreden van de ruimte van zonnebanken verklaart de klant  de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.  Zonnestudio Las Palmas is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en/of algemene voorwaarden gelden per direct voor iedereen die het pand betreedt bij Zonnestudio Las Palmas. De algemene voorwaarden en huisregels van Zonnestudio Las Palmas staan op de website en zijn tevens te allen tijde bij de balie van Zonnestudio Las Palmas op te vragen.


Artikel 6 : 24/7

Over de veiligheidsvoorschriften, gedrag, pandkennis, apparatuur en faciliteiten reglement, toegangscontrole wordt intake gegeven via een virtueel beeldscherm. Daarna kan pas de zonnecabine betreed worden. Ieder klant dient verplicht de instructiefilm te bekijken. Ongeacht of je vaker bent geweest. Iedere klant moet minimaal 18 jaar oud zijn.


Huisregels

 • In en om het pand gelden regels, u vindt deze op diverse plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand verklaart u zich akkoord met onze regels.
 • De directie behoudt zich het recht van toegang en het recht van beëindiging van een klant zonder opgaaf van reden.
 • Ieder klant van Zonnestudio Las Palmas onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement en dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de receptie (indien bemand).
 • Zonnestudio Las Palmas is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van klanten. Het zonnen geschied op eigen risico.
 • In alle vakantieperioden kan er een aangepaste tijden gelden.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Roken is ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan om meegebrachte consumpties binnen het pand van Zonnestudio Las Palmas te nuttigen.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het maken van foto’s of films in en om het pand en/of enige vorm van publicatie omtrent het Zonnestudio Las Palmas ten strengste verboden.
 • Ieder klant is verplicht onrechtmatigheden te melden aan de receptie.
 • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar of inwisselbaar.
 • Alle consumpties dienen direct te worden afgerekend.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directie.